Projekt instalacji fotowoltaicznej - jak wykonać? - Sunprofi
Polityka prywatności Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Dostarczamy na terenie każdego województwa

+48 577 123 400 sklep on-line

Projekt instalacji fotowoltaicznej – jak wykonać, na co zwrócić uwagę?

Projekt instalacji fotowoltaicznej – jak wykonać, na co zwrócić uwagę?
Opublikowane: 23.09.2021

Instalacja fotowoltaiczna uwzględnia wszystkie potrzeby inwestora, a jej projekt stworzyć może wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie dane umożliwiające stworzenie optymalnego projektu pozyskuje się w toku przeprowadzanego audytu fotowoltaicznego.

Kto ma uprawnienia do projektowania instalacji fotowoltaicznej

Stworzenie projektu instalacji fotowoltaicznej należy powierzyć osobie, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) albo certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych. Certyfikat wydaje się na 5 lat, ważność certyfikatu można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Więcej informacji tutaj https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze

Błędy projektowe i montażowe skutkują ryzykiem pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Jakie informacje uwzględnia dobry projekt instalacji PV

Dobry projekt instalacji fotowoltaicznej uwzględnia:

  • Rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne posesji. Projekt instalacji powstającej w ramach termomodernizacji starego, zasiedziałego budynku szacuje jej moc w oparciu o średnią wysokość rachunków za prąd za ostatni rok (lub dłuższy okres czasu). W przypadku nowo budowanego domu w grę wchodzą wyłącznie szacunki związane z planowanym zużyciem prądu, co oznacza, że stajemy przed koniecznością określenia ilości, rodzaju i energochłonności urządzeń elektrycznych, które zamierzamy dopiero kupić.
  • Warunki terenowe i nasłonecznieniowe. Przesądzają o tym, czy instalacja PV powstanie na dachu, czy na gruncie.
  • Rodzaj pokrycia dachowego. Warunkuje ono wybór systemu montażowego. Niewłaściwie dobrany system montażowy grodzi nie tylko uszkodzeniem dachu czy samej instalacji, ale także ryzykiem powstania pożaru.
  • Estetykę instalacji fotowoltaicznej. Inwestorzy, którym szczególnie zależy na estetyce budynku, mogą zainwestować w panele amorficzne (należące do grupy paneli cienkowarstwowych), które są wyjątkowo lekkie i elastyczne.

Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej

Pierwszym krokiem do wykonania własnej instalacji fotowoltaicznej powinno być przygotowanie projektu koncepcyjnego instalacji, w którym ustalone zostaną warunki techniczne wykonania instalacji oraz określona zostanie opłacalność instalacji oraz okres w jakim uzyskamy zwrot kosztów.

Projekt koncepcyjny powstaje w oparciu o:

  • Wytyczne Inwestora,
  • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U 2015 poz. 478,
  • Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  • Normę PN-EN IEC 61730-1:2018-06 (zastąpiła ona normę PN-HD 60364-7-712:2007)
  • Normę SEP: N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
  • Normę SEP: N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

W projekcie koncepcyjnym znajdziemy m. in. informacje dotyczące lokalizacji i charakterystyki obiektu, opis rozwiązań projektowych, dane na temat systemu montażowego, okablowania, inwertera i samych modułów PV, a także prognozowanej wydajności instalacji oraz planowanych uzyskach energii.

UWAGA: w projekcie koncepcyjnym mogą, ale nie muszą pojawić się uzgodnienia z zakładem energetycznym.

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej

Projekt budowlany musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz szczegółowe informacje na temat rozwiązań projektowych. Od 2020 roku każdy projekt budowlany instalacji PV podlega uzgodnieniom  z rzeczoznawcą ds. PPOŻ. Wcześniejsze przepisy obejmowały głównie budynki użytku publicznego oraz wszelkie budynki o dużej kubaturze, powyżej tysiąca metrów kwadratowych. Po zmianie prawa budowlanego uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. PPOŻ dotyczy każdej instalacji fotowoltaicznej po mocy ponad 6,5 kW.

UWAGA: obowiązek uzgodnienia projektu fotowoltaicznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej to zadanie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a nie Straży Pożarnej czy projektanta.

Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej

Projekt wykonawczy jest jeszcze bardziej uszczegółowiony. Zawiera szczegóły dotyczące realizacji robót, np. sposób mocowania paneli czy rodzaj konstrukcji wsporczej, sposobu prowadzenia kabli, informacje nt. rozmieszczenia poszczególnych urządzeń i inne.

Możemy spotkać się także z projektem budowlano-wykonawczym, łączącym elementy obydwu rodzajów projektów.

Podsumowanie

Sformułowanie, że projekt instalacji fotowoltaicznej jest przygotowywany na miarę oznacza, że projektant bierze pod uwagę indywidualne uwarunkowania każdej inwestycji. Ani niedoszacowanie mocy instalacji, ani jej przewymiarowanie nie są korzystne. Uzyskanie maksymalnej samodzielności energetycznej, a co za tym idzie – radykalnego obniżenia rachunków za prąd możliwe jest tylko wtedy, kiedy projekt instalacji będzie po prostu zindywidualizowany.

Hurtownia fotowoltaiczna

Pracujemy z największymi producentami na świecie co pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i jednocześnie konkurencyjne ceny. Nasi klienci mogą liczyć na opiekę posprzedażową min. pomoc techniczną i doborową.

+48 577 123 400

Potrzebujesz hurtowej ilości produktów?

Podaj swój numer telefonu, zadzwonimy do Ciebie i omówimy szczegóły.

Hurtownia fotowoltaiczna

Pracujemy z największymi producentami na świecie co pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i jednocześnie konkurencyjne ceny. Nasi klienci mogą liczyć na opiekę posprzedażową min. pomoc techniczną i doborową.

+48 577 123 400

Potrzebujesz hurtowej ilości produktów?

Podaj swój numer telefonu, zadzwonimy do Ciebie i omówimy szczegóły.